301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
01 Şubat 2018 - Perşembe 20:50 Bu yazı 1552 kez okundu
 
Zengin Sever İktidar Partileri..(!)
Hasan TEMEL
gophabercom@gmail.com
 
 

Yeni kurulan bir ülkenin,çağdaş dünya ile entegrasyon sağlaması kolay değildi.Peş peşe gelen devrimlerin semeresini görmek,Mustafa Kemal Atatürk’e nasip olmadı.En yakın.silah arkadaşı İsmet İnönü ve CHP, çok partili sisteme geçiş kararı alarak, Kurtuluş Savaşından sonraki ikinci büyük devrime imza atmış oldu.

 

Lakin, bu büyük devrimin halk tarafından doğru algılandığı söylenemez.Çünkü ’29 Dünya Ekonomik  kriz ve 2.Dünya Savaşının etkileri CHP’ye fatura edilince,70 senedir süregelen sağcı zengin sever iktidarlar dönemi de başlamış oldu.

 

Demokrat Parti…

Ülkenin savaştan uzak tutulmasının kıymeti anlaşılamadı. Yokluk, yoksulluk gibi etkenler ve din üzerinden yapılan karalamalar CHP’ye ağır bedeller ödetti.Aslında bu yaşananların tümü, bir nevi toplumsal travmanın bir sonucu olduğu söylenebilir.

 

Bu dönemde karşı devrim girişimlerine kol kanat gerildi. İktisadi bağımsızlığımız, emperyalistlere peşkeş çekilirken, çok partili sisteme geçişle birlikte,Cumhuriyet değerleri ve ilkeleri de unutulur oldu.

 

Bu iktidar partilerinin ortak yanı sağcı olmalarıydı.Bunun bir tesadüf olacağını düşünmek ola olsa siyasi safdillik olur.Çünkü bu partilerin varlık nedeni sermaye çevrelerine  olan bağlılıklarıdır.

 

Gün geçtikçe çağdaş dünyadan izole edilme noktasına gelen Türkiye,bu sağcı partilerin elinden yakasını kurtarmalıdır.Neden derseniz, gelin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu partileri tanımaya ve hatırlamaya çalışalım.

 

İktisadi özgürlük, emperyalist sömürgeci ülkelere teslim edilince,27 Mayıs 1960  ihtilali oldu.Ve  darbeler dönemi de başlamış oldu. Demokrat Parti, siyasi tarih sahnesinden çekilince,yerini Adalet Partisine bıraktı.

 

Adalet Partisi…

Ekonomik kriz, savaş ve din istismarı Türk halkına öylesine nüfuz etti ki kaybettiği aydınlanma devriminin yolunu bir daha bulamadı. 27 Mayıs’ı diğer darbelerden ayıran en bariz özelliği demokratik olmasıydı. Demokratik bir Anayasa’nın bir darbe sonrası gelmesi, demokrasimiz adına utanç verici oldu..(!)      

 

’61 Anayasası çalışanlara ekonomik haklar tanıdı. Hak ve özgürlükler genişledi.Hukuk devletine doğru yönelme, sermaye çevrelerini rahatsız etmiş olacak ki, Adalet Partisi iktidarı ,sermaye bekçiliğine soyundu. Ardından hak gaspları peşi sıra birbirini takip etti.

 

Bu arada ’60 lı yılların sonlarında Fransa’da başlayan öğrenci hareketleri, Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken Türkiye’de bundan nasibini aldı.Dönemin Genel Kurmay Başkanı Org.Memduh Tağmaç “Sosyal gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçti” derken ’71 müdahalesini öngörüyordu.

 

Her darbe sonrası olduğu gibi bedel ödeyen yine emekçiler oldu.Yükselen toplumsal muhalefet, ülke geneline çığ gibi yayıldı. Emek mücadelesi öğrenci eylemlerinin gölgesi altında kalınca, toplumsal muhalefetin başarısız olacağının işaretleri kendini göstermeye başlamıştı.

 

1977 seçimlerinde CHP, Adalet Partisinden on bir milletvekili transfer etti. Hepsini bakan yapmanın bedeli çok ağır oldu.Ayrıca , TÜSİAD’ ,etkin gazete ilanları yoluyla Ecevit hükümetinin düşmesinde etkin rol oynadığını bizim kuşak iyi hatırlar.

 

’70 li yıllar da terörün tırmandırılması, milliyetçi cephe hükümetlerine zemin hazırlandı. Faturayı ödeyen yine sol olurken darbenin ayak seslerini duyan Demirel,darbecilere karşı çıkacağına onlara kucak açarak 12 Eylül darbesine davetiye çıkardı.!

 

12 Eylül 1980 Darbesi…

12 Mart muhtırası sola karşı bir müdahaleydi.12 Eylül ise, solun ezildiği ve eldeki hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir darbe oldu.Her darbe sonrası olduğu gibi 12 eylülde de,sağcı sermaye partilerine dikensiz gül bahçesi  hizmetlerine sunuldu.

 

Bunun hazırlığı, zaten önceden yapılmıştı. İşverenler, emekçilerin sosyal,siyasal ve ekonomik haklarından rahatsızlık duydular. Ülke ekonomisini tehdit olarak gördüler ve bu gidişatın önlenmesi gerektiğine vurgu yapıp halkı aldattılar.

 

AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, 1979’ da Başbakanlık Müsteşarlığı görevine Turgut Özal’ı getirdi.Türkiye tarihi adına önemli bir dönemeç olan 24 Ocak Ekonomik İstikrar Programını kısa sürede hazırlayarak,ekonomik darbe yapılmış oldu ve sıra, siyasi darbeye geldi.

 

Yeniden demokrasiye geçişle birlikte, solun bütün ileri gelen siyasilerine siyaset yasağı getirildi.Solu temsil etmek, asker kökenli Nejdet Calp liderliğinde kurulan Halkçı Parti’ye kaldı. Sosyal demokratlar tarafından kurulan SODEP ve Erdal İnönü dahil birçok siyasetçi veto edildi.

 

Darbecilerin onayı ileTurgut Sunalp liderliğinde kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi, tüm dayatmalara rağmen halk tarafından kabul görmedi.Lakin halk yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.! Sivil siyasetçi kimliği ile çıkan Turgut Özal’ın Anavatan Partisi (ANAP),  seçimin kazananı oldu.

 

Anavatan Partisi…

Anavatan Partisine altın tepside sunulan iktidar olanakları gün be gün halkın aleyhine gelişti. Genel Başkan ve Başbakan Turgut Özal’ın,ikna yeteneği yüksek ve geleneklerin dışına taşan aykırı bir siyasetçi profili çizmesi, tabanda kabul görüyordu.

 

Elinde kalem, insanların gözlerinin içine baka baka,konuşurdu.Türkiye’nin ekonomi politikalarını “Ulusa Sesleniş” programında anlatır yoksul halkın evine girmeyi başarırdı.Orta direk söylemiyle geniş toplumsal kesimlere umut ve hayal tacirliği yoluyla iki dönem tek başına iktidar olmayı başardı.

 

Türkiye, yüzünü batıya dönen bir ülke olmakla birlikte Özal,doğu-batı sentezini öne çıkaran bir siyaset izledi.Batı ile olan sıkı fıkı ilişkilerini, doğu ülkeleri ile de geliştirmeye büyük çaba gösterdi.Bu sentezci yaklaşım toplumda ilginç karşılanırken umutları da yeşertiyordu.

 

Turgut Özal’ın sentezci eğilimi, dış politika ile sınırlı kalmadı.Aynı anlayış ,siyasal düşünceler alanında da kendini gösterdi.Partisinin,  AP-MSP-MHP-CHP gibi fikri eğilimleri içinde barındırdığını söylese ekonomi de liberalizm savunuculuğunu “Ben zenginleri severim” sözüyle betimlemişti.*

 

Koalisyonlar Dönemi…

ANAP iki dönem tek başına iktidar olduktan sonra halk, Turgut Özal’ın umut ve hayal tacirliği yaptığının farkına vardı.1989 yerel seçimlerinde, yıkılmaz denilen İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın yaşadığı hezimet, Türkiye geneline dalga dalga yayıldı.

 

Yerel yönetimlerde, hazırlıksız yakalanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin başarılı olduğu söylenemez. 91’ genel seçimlerinde yerelde ki başarıyı da gösteremedi zaten.Bu sonuç, koalisyonlar döneminin de başlangıcı odu. ANAP’ı iktidardan uzaklaştıran halk, SHP-DYP iktidarına yol açtı.     

 

’90 lı yıllar, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların ve faili meçhul cinayetlerin yaşandığı zor bir dönemdi. CHP çatısı altında gerçekleşen  SHP-CHP birleşmesi,parti politikalarında değişime sebep oldu. Emekçilerin örgütlendiği sendikalarla sol arasında ki bağlar zayıflayınca, CHP umut olmaktan çıktı.

 

1999 Genel seçimleri,siyasi tarihimizin  en büyük depremlerden biriydi. CHP baraj altında kalırken,  DSP ve MHP koalisyon ile de olsa iktidar olmayı başardılar. Uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin yazılan reçete öylesine ağır oldu ki, halk çareyi yükselen değer olan Fazilet Partisinde arar oldu.

 

Çok geçmeden Fazilet Partisi de kapatılınca, yeni kurulan Saadet Partisine katılmayan ve yeni bir parti etrafında örgütlenip Recep Tayyip Erdoğan,Abdullah Gül gibi gençler, kendilerine yeni bir yol çizdiler. 2001 yılında kurulan AKP, fark yaratan söylemleriyle taban oluşturarak,2002 genel seçimlerinde iktidar oldu..

 

Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi…  

AKP’nin çıkışı, Anavatan Partisinin kuruluş yıllarını çağrıştırmıştı.Tıpkı Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal gibi, dört eğilimi içlerinde barındırdıklarından dem vuruyordu.Geçmişten gelen milliyetçi ve solcu birkaç politikacıyı vitrine koyarak halkı ikna ettiler.

 

CHP’den umudunu kesen liberal çevreler, AKP’nin ilerici bir söylemle yola çıkmasını umut ışığı olarak gördüler. Demokratikleşme ve 12 eylül ile hesaplaşma kararlılığı gerçekten etkileyiciydi.”Acaba” diye insanların üzerinde şüphe uyandırmış olsa da, fırsat verilmeden nasıl sınanabilirlerdi ki.

 

2007 Genel seçimlerinden sonra AKP, gerçek yüzünü göstermeye başladı.İleri demokrasi diye diye mevcut ekonomik,siyasi,sosyal ve kültürel hakları sürekli sermaye çevreleri lehine yöneltirken 12 eylül döneminden kalan sosyal haklar dahi, emekçilerin ellerinden alındı.

 

Demokrat Parti döneminden başlamak üzere birlikte uzun bir yolculuk yaptık. Söylenecek çok şey olsa da sadece o dönemleri hatırlatmak adına kısaca  bilgilendirme de bulunmaya çalıştım.Son birkaç kelam daha ederek yolculuğumuzu sonlandıralım.

 

Bu partilerin ortak bir özelliği var.Hiç biri ideolojisi halka dayanmayan sermaye yanlısı partiler olmakla birlikte Türk halkından daima destek buldular.1970’lerde ki sosyal uyanış, yerini nekahet dönemine bırakırken, din istismarı milliyetçilik bataklığına düşürüldüklerinin farkına dahi varamadılar.

 

Türk halkı nekahet döneminden kendini kurtarabilir mi bilmiyorum. Lakin, yeni ve yeniden bir sosyal uyanış gerekliliği had safhaya gelmiş durumda. Aksi takdir de birbiriyle benzeşen zengin sever iktidar partilerinin pençesinde daha uzun yıllar kıvranıp duracağız. Saygılarımla.

Hasan TEMEL

 
Etiketler: Zengin, Sever, İktidar, Partileri..(!),
Yorumlar
Diğer Yazılar
ÖLDÜRÜLEN MUCİZE!
AMELE PAZARLARI, GECEKONDULAR ve PLAZALAR…
RUS RULETİ!
‘HALK EKMEK’ KUYRUKLARI!
CHP KÜRT LERLE BARIŞMALI!
‘İNCE İNCE’ HESAPLAŞMA!
ZAMANE GENÇLİĞİ!
BİR DİKTA HEVESLİSİNİN HAZİN SONU!
ERDOĞAN VE DİPLOMASİ YOLU!
BEN GÖRDÜĞÜMÜ YAZDIM!
ABD’de KAZANAN SAĞDUYU OLDU; YA TÜRKİYE!
KUZEY KIBRIS’TA “MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ”
CHP ÖRGÜT TOPLANTILARI…
''CHP KENDİ ‘YENİ TÜRKİYE’SİNİ TARİF ETMELİ''
ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAYIN!
ERİYEN KUMAŞ YAMA TUTMAZ OLDU!
MUHARREM İNCE’ye ‘Bİ HALLER’ OLDU!
SESSİZ TARİHİ KURULTAY!
YENİ ŞARKILAR SÖYLEMEK LAZIM!
ELİ KOLU BAĞLI BELEDİYE BAŞKANLARI…
VERESİYE DEFTERİ VE ASKIDA FATURA
RUH SAĞLIĞIMIZ BOZULDU!
KULAĞA HOŞ GELİYOR, AMA!
Avrupa Birliği’nin Korona Virüs ile imtihanı !
Siyasete Koronavirüs Piyangosu!
YOLUN SONU MU?
CHP’de Parti İçi Muhalif Hareketlerin Dramı!
“Çarşaf Liste” Oyunu!
''Faşizm Dışı Model Arayışları''
Gaziosmanpaşa CHP İlçe Kongresi İzlenimleri
UNUTULAN KADINLAR!
Gaziosmanpaşa CHP İlçe Başkanı Kim Olsun?
Ali Babacan Rüzgarı!
Baş Belası Ahmet Altan!
CHP’de Delege Olmak Neden Önemli?
Suriye Cehennemi!
KORKUYORMUŞ!
Muharrem İnce’nin İnce Hesabı!
Nerede O Eski Güçlü Genel Sekreterler!
KAZ DAĞLARI!
BAŞI BELADA..!
İyi Parti Kabuğunu Kırmalı..!
Çipras ve CHP’den Beklentiler…
İPİN UCU CHP’nin ELİNDE..!
İstanbul, Canan Kaftancıoğlu İle Güzel…
23 Haziran İstanbul Seçimi Ve Sonuçları…
Oy’um Ekrem İmamoğlu’na…
Eğitim Sizin İşiniz Değil!
Binali Yıldırım’a “Terlik İstirahati (!)”
Ak Parti’ye Veda Zamanı!
Türkiye İttifakı Masalı!
“İllet-Zillet” Gördün Mü Ey Millet..!
Bu Zulmü Haketmedin İstanbul(!)
Mesele Teşekkürün Çok Ötesinde!
Ak Parti Çalıştı, MHP Kazandı!
CHP, İyi Parti ve Saadet; Kapatın Gitsin (!)
AKP’de Yeni Parti Senaryoları Ve CHP…
ZAFER SARHOŞLUĞU..!
Taşlıtarla Minibüsleri…
Bir Dilim Ekmek Ve Sıcak Bir Yuva…
KURU SOĞAN
Herkes Kendi Rüyasını Yaşasın
AYRIK OTLARI…
BİR DEVRİN SONU…
Sokaklar Davetsiz Misafirlerini Bekliyor(!)
Neden Muharrem İnce?
CHP Belediye Başkan Adayları…
Yolculuk Nereye Öztürk Yılmaz..!
“BU KALP SİZİ UNUTUR MU?”
AKP-MHP ORTAKLIĞI BİTTİ Mİ?
''Sol Kanat'' Hikayesini Yazdı, Ya Siz..?
CHP, İstanbul’u Ak Parti’den Alabilir (mi?)
IMF’ye RAHMET OKUTACAKLAR (!)
Ak Parti – MHP İttifakı ve CHP’nin Yerel Seçim Stratejisi
“Kaşıkla Verdiniz, Kepçeyle Aldınız…”
Artık Karar Verin; Dünyanın Neresindesiniz?
TÜRKİYE BORÇLARINI ÖDEMESİN(!)
Hasta Ak Parti’nin Refakatçisi CHP(!)
DAHA NE BEKLİYORSUNUZ..?
ÇÜRÜME…
ÇARŞI-PAZAR DEĞİL KARIŞAN CHP İSE.. (!)
GİTME VAKTİ (!)
Erdoğan Kaçıyor İnce Kovalıyor (!)
Binali Dağdeviren ve Yol Arkadaşları…
Kurumaya Yüz Tutan Güller Yeniden Yeşerdiğinde..!
Suçlu Sensin Be Emekçi Kardeşim (!)
Ah Kılıçdaroğlu Ah, Memleketi Karıştırdın Yine(!)
15’ler, İyi Parti ve TÜSİAD’ın ‘Grev Haktır’ Çıkışı…
30 DAKİKA DEYİP GEÇMEYİN(!)
KÜRTLERİN İMTİHANI...
Fenerbahçe'de Neler Oluyor?
Saadet Partisi Tarihini Yeniden Yazabilecek Mi..?
KEPENKLER KAPANIYOR..!
''Atı Alan Üsküdar'ı'' Geçmeden…
ÖNCE BELEDİYE SEÇİMLERİ…
Sol Cesaret ve Sol Kanat…
CHP 36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayı İzlenimleri...
Dr. CANAN KAFTANCIOĞLU, CHP’nin YOLUNA IŞIK TUTTU..!
EVE DÖNÜŞ VAKTİ..!
Abdullah Gül’e Kurtarıcı Muamelesi Yapmayın..(!)
CHP Gaziosmanpaşa Kongre İzlenimleri…
REİS VE KUDÜS…
Emlakçı Bankalar ve İstanbul’a İhanet…
Tanrılar Mutluluğu İnsan Yüreğine Gömmüşler..!
MHP Seçim Barajını Hatırladı…
Atatürkçülük, AKP ve Kırılan Kalpler…
CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Adayları ve Delegeler…
Yandaş Marketler Dönemi..(!)
Erdoğan’ın Fendi Milli İradeyi Yendi, Yenecek..(!)
İyi Parti Barajda Boğulur Mu..?
İYİ PARTİ
Şeyh Bedrettin ve Avrupa Birliği..!
İçten İçe Kemiren Hastalık, Panzehirini Arıyor..!
CHP’de Önseçim Şenlikleri ve Kum Torbası SHP..!
İSPANYA’ da ATEŞ DANSI..!
Sultangazi’de Murat Poyraz Rüzgarı…
Adalet Partisi Nereye Koşuyor..!
Ne Zaman Güleceksiniz..?
Çiller’in Oy’una Değil Kendisine İhtiyaç Var..!
Utanç Günleri; 6-7 Eylül Olayları ve Doğa Katliamları…
“Bu Kış Komünizm Gelecek”…(!)
Neden Yırtıp Atmıyorsunuz...?
Nuray Mert’in Linç Edilmesi Kime Ne Fayda Sağlar..(!)
HERKES OKUSUN, CHP’liler MUTLAKA OKUSUN..!
UMUDUMUZ MERAL AKŞENER..(!)
DÜŞÜN PARTİLERİN YAKASINDAN…
NE OLACAK BU MEMLEKETİN HALİ..!
KILIÇDAROĞLU TARİH YAZDI...
AL BAŞINA ÇAL..(!)
''KIRMIZI ET'' DEYİP GEÇMEYİN..!
AKP’nin Barajları Su Kaçırmaya Başlarsa…
KARNE ÇILGINLIĞI…
“ALMA MAZLUMUN AHINI…”
TAŞERON İŞÇİ CEHENNEMİ…(!)
Emmanuel Macron’un Seçim Zaferi…
Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı..?
FİKRİ SAĞLAR’IN SUÇU NE..?
CHP’de Top Atışları Başladı..(!)
TÜRK DEMOKRATLARI ÜZGÜN…
SEÇİMLERDE KİRLENDİ
Görevden Kaçan Eğitimlileri Bekleyen Tarihi Görev..!
Referandum Değil, Sanki Linç Kampanyası..!
“Bindik Bir Alamete, Gidiyoruz Kıyamete..!”
REFERANDUM SANCISI
Küçükköy'ün Bitmeyen Çilesi…
AKP’den Kurtulmanın Yolu…
Son Viraja Girerken Umut Yine CHP…
YOLUN SONU..!
Sağ Halkı, Sol İse Kendisini Kandırıyor…
Bir Diktatörün Hazin Sonu…!
“Halinden Memnun Olan Köleler..!”
Atatürk’ün Göremediğini Görme Aymazlığı?
KÖROLASI LİBERALLER..!
“TARIK AKAN…
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Beklenen Hamle…
SEVİLİYORSUN BE EŞKİYA..!
“Aldatıldığınıza İnandırarak, Aldatmaya Devam Ediyorsunuz…”
AİDA HADZİALİC’İN ACEMİLİĞİ..!
Yenikapı’nın Kazananı, Kemal Kılıçdaroğlu…
Kemal Kılıçdaroğlu’nun İhaneti..!
İdam Cezası Çözüm Değil…
Bu Fırsatı Heba Etmeyelim…
Metin Feyzioğlu, CHP’ye Genel Başkan Olmalı mı..?
Darbe Girişimi ve AKP Seçmeninin Özgürlüğü…
Suriye’li Olmak Vardı Şimdi..!
Yıldızı Parlayan Siyasetçiler..!
İngiltere’nin AB’ye İhaneti Ve AKP’nin Dış Politikadaki Çöküşü…
Türk Futbolu ve Fatih Terim Gerçeği…
MHP ve Meral Akşener Rüzgarı..!
Ya Elekte Eleyeceğiz, Ya Da Eleneceğiz..!
Bu Öfke Niye…
Müzakere Sürecinin Açık Tutulması…
İnsan Tüketmeyi Nasılda Sevdik..!
Kanun Dediğin Nedir Ki..!
Kentsel Rantlar Kimlerin Cebine Akıyor?
CHP Gaziosmanpaşa, Dokunulmazlıklar ve AKP
Milli İrade Sahadan Çekildi..!
Gaziosmanpaşa’da “Acele Kamulaştırma” Depremi..!
SAVAŞ, GERÇEKLERİ GİZLER…
Sol, Yaşanan Değişime Cevap Veremiyor..!
İslam Ülkelerini Neden Tercih Etmezler…
Hani, “Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytan”dı…
MALUM %50’nin İRADESİNE İHTİYAÇ VAR…
Mülteci Pazarlığı Tam Gaz..!
CHP ve “LİBERAL SOL”
“EY AMERİKA”
MÜLTECİLER SORUNU…
Elinizi Tutanmı Var, Temizleyin Gitsin…
Selin Saye Böke Ve “Çağdaş Sol”…”
Kurultay Üzerine Birkaç Söz…
Çözümün Adresi ''Nisbi Temsil..!''
Kurtarıcı Beklemeyin, Gelmeyecek…
Liberallere Karşı Linç Kampanyası..!
Sosyal Medyanın Bülbülleri..!
CHP İstanbul İl Kongresinden İzlenimler…
BU YOL, YOL DEĞİL…
AKP ve Ortadoğu Bataklığı…
TEHLİKE ÇANLARI…
CHP Kongreleri Ve Ortadoğu’da Esen Savaş Rüzgarları..!
AH ŞU SAĞCILAR..!
1 Kasım Seçimleri Ve Partilerimiz…
''Hatırlamak Unutanlar İçindir''
Eserinizle Ne Kadar Övünseniz Az..!
PARAMPARÇA..!
Türk Milliyetçiliği Kriz İçinde…
Hesap Vermekten Bizi Kurtarın..!
Vicdan Sızısı Nedir Bilirmisiniz..?
CHP Gaziosmanpaşa İlçe Kongresine Giderken…
İHSAN ÖZKES Ve İHANET..!
CHP-AKP KOALİSYONU...
7 Haziran’da Ne Oldu?
''Her Vaktin Bir Ezanı Var''
Merkezi Otorite Esareti..!
AKP’nin KİMYASI BOZULDU..!
“MİLLETÇE ALKIŞLIYORUZ”
CHP’de Umut Veren Gelişmeler…
CHP Örgütleri Ayağa Kalktı..!
CHP Gaziosmanpaşa ve Ön Seçim Heyecanı
AKP’yi SOKAK KORKUSU SARMIŞ..!
Parti Kapıları Geçit Vermiyor..!
Komşuda Pişer Bize de Düşer (mi?)
AKP’nin Demokrasi ile İmtihanı ve Seçmen…
Murat Karayalçın’ın İstanbul Yolculuğu...
Emine Ülker Tarhan’ı Suçlamak.!
GENÇLİĞİN İSYANI..!
CHP’de KURULTAY, SEÇİM SONRASI..
AKP’nin GÜNAH KEÇİLERİ…!
UYGAR İNSAN…
CHP’yi RAHAT BIRAKIN..!
ORTA AVRUPA İZLENİMLERİ…
CHP’nin YÖN BELİRLEME KURULTAYI…
İLAHİ EMRULLAH EFENDİ…!
YENİ CHP’nin YOLU AÇILDI..!
Halk Değil Muhalefet Partileri Uyuyor..!
SEÇİM SENARYOLARI..!
GAZZE’nin ATEŞİ İNSANLIĞI YAKIYOR..!
Güzel Ülkemden Yansıyan Siyaset Manzaraları..!
Tayyip Erdoğan’ın Hayali ‘Başkanlık Sistemi’ Değil..!
Hata Yapma Lüksümüz Yok..!
Türkmenleri Bekleyen Tehlike…
AKP ve ORTA DOĞU…
Prof. Dr. Sn. Ekmeleddin İhsanoğlu
Ünvanları Büyük Kendileri Küçük Adamlar..!
CUMHURBAŞKANI KİM OLSUN..?
17 AĞUSTOS’U UNUTAN NEYİ UNUTMAZ..!
ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI?
Maden Ocakları Değil Ölüm Kuyuları..!
SOL ŞERİT CHP’ye KAPALIMI..?
1 MAYIS ve TAKSİM
NELER OLUYOR BİZE..?
CHP BÖLÜNMELİ!
…..EFENDİ ÇAY GETİR..!
ÖKSÜZ KALAN EMEĞİN FATURASI AĞIR OLUYOR..!
SEÇİM SONUÇLARI VE CHP
CHP-AKP YARIŞINDA SAADET PARTİSİ’NİN YERİ.
MUTLU İNSANLAR, MUTLU KENTLER!
SONUNUZ GELDİ..!
Ahlak Bekçileri ve Siyaset Maskaraları
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
İstanbul
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 07.05.2021
Bugün
14° - 22°
Cumartesi
14° - 24°
Pazar
16° - 24°
İstanbul

Güncelleme: 07.05.2021
İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:47
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Beşiktaş
81
0
6
6
25
37
2
Fenerbahçe
76
0
7
7
23
37
3
Galatasaray
75
0
8
6
23
37
4
Trabzonspor
64
0
7
13
17
37
5
Sivasspor
58
0
7
16
14
37
6
Alanyaspor
57
0
13
9
16
38
7
Hatayspor
57
0
12
9
16
37
8
Gaziantep FK
54
0
11
12
14
37
9
Göztepe
51
0
12
12
13
37
10
Fatih Karagümrük
51
0
12
12
13
37
11
Konyaspor
45
0
14
12
11
37
12
Çaykur Rizespor
45
0
14
12
11
37
13
Antalyaspor
43
0
13
16
9
38
14
Başakşehir FK
43
0
16
10
11
37
15
Yeni Malatyaspor
41
0
14
14
9
37
16
Kasımpaşa
40
0
17
10
10
37
17
Kayserispor
39
0
16
12
9
37
18
MKE Ankaragücü
38
0
19
8
10
37
19
BB Erzurumspor
37
0
19
10
9
38
20
Gençlerbirliği
35
0
20
8
9
37
21
Denizlispor
28
0
21
10
6
37
Arşiv Arama
Modül 1

 

 

 

 

Haber Yazılımı