Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
merkez

İstanbulluların yüzde 45.3, borç aldı!

11.02.2021 - 20:06, Güncelleme: 01.09.2022 - 17:06 2149+ kez okundu.
 

İstanbulluların yüzde 45.3, borç aldı!

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'un nabzını tutan ‘İstanbul Barometresi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.
İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta yapılan araştırma, 25 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021 tarihleri arasında, 741 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.   Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların ev  içi gündemi, ekonomik sorunlar ve Covid-19 oldu. Türkiye’nin gündeminde ise aşı çalışmaları, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi yer aldı. İstanbul’da,  geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı Aralık ayına  göre artarak yüzde 57.1’e çıktı. Katılımcıların yüzde 72.6’sı, hangi  aşı grubunda olduğunu bilmediğini belirtirken yüzde 44.3’ü, sıra  geldiği takdirde Sinovac aşısını olmak istediğini belirtti. Halk Ekmek’in, mobil araçlarla satış yapmasını desteklediğini  açıklayanların oranı, yüzde 85.8 olarak kaydedildi.   Yüzde 50.8, ekonominin kötüleşeceğini düşünüyor Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen  katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50.8’e yükseldi.   Yüzde 47, kendi ekonomisinin kötüleşeceğinden endişe ediyor Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen  katılımcıların oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7’e düştü. Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı  yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin yüzde 32.1 oldu.   Yüzde 57.1, geçinecek kadar para kazanamıyor Katılımcıların yüzde 57.1’i, Ocak ayında geçinecek kadar para  kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para  kazanabildiğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 3,1’i bu ay  birikim yapabildiğini ifade etti.   Yüzde 45.3, borç aldı Katılımcıların yüzde 4.7’si, borç alıp vermediğini  yüzde 45,3’ü  borç aldığını  yüzde 3,8’i borç verdiğini  yüzde 2,2’si hem borç verip  hem borç aldığını belirtti. Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, borç  alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü.   Yüzde 42.9, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildi Kredi kartı kullandığını belirten katılımcıların yüzde 31’i, kredi  kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini  yüzde 42.9’u ise asgari tutarı  ödediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 18.7’si hiç ödeyemediğini,  yüzde 5.3’ü asgari-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 2,1’i  ise asgariden az tutar ödediğini kaydetti.   Yüzde 23.7, işten çıkarılma korkusu duyuyor Katılımcıların yüzde 52.2’si çalıştığını, yüzde 81’i ise hanede  gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 72’si işinden  memnun olduğunu, yüzde 16’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 12’si ise işinden ne memnun ne de memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 23.7’si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 7.8 kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu, yüzde 68.5’i işten  çıkarılma korkusu duymadığını söyledi.   İş arayanların yüzde 60.6’sı, yakın dönemde iş bulamayacağına  inanıyor Çalışmayan katılımcıların yüzde 31.2’si ev işleriyle uğraştığını,  yüzde 22.9’u emekli olduğunu, yüzde 17.5’i iş arayıp bulamadığını  belirtti. İş arayanların yüzde 60.6’sı  iş arayıp bulamayanların ise  yüzde 58.3’ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.     İstanbul’un Gündemi: İstanbul Barajlarındaki Kritik Su Seviyesi ve Covid-19 oldu İstanbul’un ocak ayı gündemi, İstanbul’daki baraj sularının kritik  seviyeye inmesi, Covid-19 ve İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES  kodu zorunluluğu oldu. Katılımcıların yüzde 39,6’sı İstanbul’daki  baraj sularının kritik seviyeye inmesinin, yüzde 19,5’i Covid-19’un,  yüzde 16’sı İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES kodu zorunluluğu  getirilmesinin, İstanbul’un Ocak ayı gündemi olduğunu belirtti.   Türkiye’nin Gündemi: Aşı çalışmaları ve Covid-19 Türkiye’nin Ocak ayı gündeminde, yurt çapında aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlaması, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi  rektörün değişimi öne çıktı. Katılımcıların yüzde 33,8’i yurt çapında  aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlamasının, yüzde 30,6’sı Covid-19’un seyrinin, yüzde 17,1’i Boğaziçi Üniversitesi rektör  değişiminin ocak ayı gündemi olduğunu ifade etti.   İstanbullunun stresi seviyesi, 7.5 Katılımcıların stres ve kaygı seviyesinin, Aralık ayındaki  oranlarla aynı olduğu görüldü. Ocak ayında, İstanbulluların stres  seviyesi 7.5, kaygı seviyesi 7.2 ölçüldü. Kadınların stres seviyesi 8  iken, erkeklerin stres seviyesi 7.1 bulundu.   Yaşam memnuniyeti azaldı Yaşam memnuniyeti seviyesi geçen aya göre azalarak 4.4 olarak  belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre azaldı.   Tartışmaların yüzde 54.9’u, aile ortamında Katılımcıların yüzde 35’i, Ocak ayında yüksek sesli bir tartışmaya  girdiğini belirtirken, tartışmaların yüzde 54.9’unun aile ortamında  gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayında, geçmiş üç aya göre, aile  ortamında tartışmanın arttığı görüldü.   Yürüyüş yapanların oranı arttı Katılımcıların yüzde 27.2’i düzenli spor yapıyor. Bunların yüzde 76.5’i tempolu yürüdüğünü, yüzde 12,5’i koştuğunu, yüzde 13’ü ise  fitness yaptığını belirtti. Geçen ay ile karşılaştırıldığında tempolu  yürüyüş yapanların oranında artış görüldü.   Yüzde 85.8, Halk Ekmek satışlarını destekledi Katılımcılara, İstanbul Halk Ekmek’in kentin işlek noktalarında  mobil araçlarla ekmek satışı uygulamasını duyup duymadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 69.6’sı duyduğunu  yüzde 85.8’i desteklediğini,  yüzde 7.4’ü desteklemediğini, yüzde 6.8’i ise kararsız olduğunu  belirtti.     Katılımcıların yüzde 53.1’i İstanbulkart ile toplu ulaşıma ek  olarak alışveriş de yapılabildiğini duyduğunu belirtti.   Yüzde 72.6, hangi aşı grubunda olduğunu bilmiyor Katılımcıların yüzde 96’sı Covid-19 aşısı olmadığını belirtti. Yüzde 74.6, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gruplarına göre  hangi aşı grubunda aşılanacağını  yüzde 48.7, kendisine aşı sırasının  ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Yüzde 13.8’i ise bir yıl  sonra aşı olabileceğini düşündüğünü ifade. Katılımcılara “Aşılanma  sırası size geldiği zaman Sinovac aşısı olmak istiyor musunuz?” diye  soruldu. Katılımcıların yüzde 44.3’ü olmak istediğini, yüzde 36.1’i  olmak istemediğini, yüzde 19.6’sı ise kararsız olduğunu kaydetti. Erkeklerin yüzde 51.3’ü, kadınların ise yüzde 35.7’si Sinovac aşısı  olmak istediğini açıkladı.
İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'un nabzını tutan ‘İstanbul Barometresi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta yapılan araştırma, 25 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021 tarihleri arasında, 741 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

 

Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların ev  içi gündemi, ekonomik sorunlar ve Covid-19 oldu.

Türkiye’nin gündeminde ise aşı çalışmaları, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi yer aldı.

İstanbul’da,  geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı Aralık ayına  göre artarak yüzde 57.1’e çıktı.

Katılımcıların yüzde 72.6’sı, hangi  aşı grubunda olduğunu bilmediğini belirtirken yüzde 44.3’ü, sıra  geldiği takdirde Sinovac aşısını olmak istediğini belirtti.

Halk Ekmek’in, mobil araçlarla satış yapmasını desteklediğini  açıklayanların oranı, yüzde 85.8 olarak kaydedildi.

 

Yüzde 50.8, ekonominin kötüleşeceğini düşünüyor
Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen  katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50.8’e yükseldi.

 

Yüzde 47, kendi ekonomisinin kötüleşeceğinden endişe ediyor
Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen  katılımcıların oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7’e düştü. Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı  yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin yüzde 32.1 oldu.

 

Yüzde 57.1, geçinecek kadar para kazanamıyor
Katılımcıların yüzde 57.1’i, Ocak ayında geçinecek kadar para  kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para  kazanabildiğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 3,1’i bu ay  birikim yapabildiğini ifade etti.

 

Yüzde 45.3, borç aldı

Katılımcıların yüzde 4.7’si, borç alıp vermediğini  yüzde 45,3’ü  borç aldığını  yüzde 3,8’i borç verdiğini  yüzde 2,2’si hem borç verip  hem borç aldığını belirtti. Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, borç  alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü.

 

Yüzde 42.9, kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildi
Kredi kartı kullandığını belirten katılımcıların yüzde 31’i, kredi  kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini  yüzde 42.9’u ise asgari tutarı  ödediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 18.7’si hiç ödeyemediğini,  yüzde 5.3’ü asgari-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 2,1’i  ise asgariden az tutar ödediğini kaydetti.

 

Yüzde 23.7, işten çıkarılma korkusu duyuyor
Katılımcıların yüzde 52.2’si çalıştığını, yüzde 81’i ise hanede  gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 72’si işinden  memnun olduğunu, yüzde 16’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 12’si ise işinden ne memnun ne de memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 23.7’si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 7.8 kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu, yüzde 68.5’i işten  çıkarılma korkusu duymadığını söyledi.

 

İş arayanların yüzde 60.6’sı, yakın dönemde iş bulamayacağına  inanıyor
Çalışmayan katılımcıların yüzde 31.2’si ev işleriyle uğraştığını,  yüzde 22.9’u emekli olduğunu, yüzde 17.5’i iş arayıp bulamadığını  belirtti. İş arayanların yüzde 60.6’sı  iş arayıp bulamayanların ise  yüzde 58.3’ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

 

 

İstanbul’un Gündemi: İstanbul Barajlarındaki Kritik Su Seviyesi ve Covid-19 oldu

İstanbul’un ocak ayı gündemi, İstanbul’daki baraj sularının kritik  seviyeye inmesi, Covid-19 ve İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES  kodu zorunluluğu oldu. Katılımcıların yüzde 39,6’sı İstanbul’daki  baraj sularının kritik seviyeye inmesinin, yüzde 19,5’i Covid-19’un,  yüzde 16’sı İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES kodu zorunluluğu  getirilmesinin, İstanbul’un Ocak ayı gündemi olduğunu belirtti.

 

Türkiye’nin Gündemi: Aşı çalışmaları ve Covid-19

Türkiye’nin Ocak ayı gündeminde, yurt çapında aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlaması, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi  rektörün değişimi öne çıktı. Katılımcıların yüzde 33,8’i yurt çapında  aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlamasının, yüzde 30,6’sı Covid-19’un seyrinin, yüzde 17,1’i Boğaziçi Üniversitesi rektör  değişiminin ocak ayı gündemi olduğunu ifade etti.

 

İstanbullunun stresi seviyesi, 7.5

Katılımcıların stres ve kaygı seviyesinin, Aralık ayındaki  oranlarla aynı olduğu görüldü. Ocak ayında, İstanbulluların stres  seviyesi 7.5, kaygı seviyesi 7.2 ölçüldü. Kadınların stres seviyesi 8  iken, erkeklerin stres seviyesi 7.1 bulundu.

 

Yaşam memnuniyeti azaldı

Yaşam memnuniyeti seviyesi geçen aya göre azalarak 4.4 olarak  belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre azaldı.

 

Tartışmaların yüzde 54.9’u, aile ortamında
Katılımcıların yüzde 35’i, Ocak ayında yüksek sesli bir tartışmaya  girdiğini belirtirken, tartışmaların yüzde 54.9’unun aile ortamında  gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayında, geçmiş üç aya göre, aile  ortamında tartışmanın arttığı görüldü.

 

Yürüyüş yapanların oranı arttı

Katılımcıların yüzde 27.2’i düzenli spor yapıyor. Bunların yüzde 76.5’i tempolu yürüdüğünü, yüzde 12,5’i koştuğunu, yüzde 13’ü ise  fitness yaptığını belirtti. Geçen ay ile karşılaştırıldığında tempolu  yürüyüş yapanların oranında artış görüldü.

 

Yüzde 85.8, Halk Ekmek satışlarını destekledi
Katılımcılara, İstanbul Halk Ekmek’in kentin işlek noktalarında  mobil araçlarla ekmek satışı uygulamasını duyup duymadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 69.6’sı duyduğunu  yüzde 85.8’i desteklediğini,  yüzde 7.4’ü desteklemediğini, yüzde 6.8’i ise kararsız olduğunu  belirtti.

 

 

Katılımcıların yüzde 53.1’i İstanbulkart ile toplu ulaşıma ek  olarak alışveriş de yapılabildiğini duyduğunu belirtti.

 

Yüzde 72.6, hangi aşı grubunda olduğunu bilmiyor
Katılımcıların yüzde 96’sı Covid-19 aşısı olmadığını belirtti. Yüzde 74.6, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gruplarına göre  hangi aşı grubunda aşılanacağını  yüzde 48.7, kendisine aşı sırasının  ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Yüzde 13.8’i ise bir yıl  sonra aşı olabileceğini düşündüğünü ifade. Katılımcılara “Aşılanma  sırası size geldiği zaman Sinovac aşısı olmak istiyor musunuz?” diye  soruldu. Katılımcıların yüzde 44.3’ü olmak istediğini, yüzde 36.1’i  olmak istemediğini, yüzde 19.6’sı ise kararsız olduğunu kaydetti. Erkeklerin yüzde 51.3’ü, kadınların ise yüzde 35.7’si Sinovac aşısı  olmak istediğini açıkladı.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gophaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adana suriyeli escort Çukurova suriyeli escort Seyhan suriyeli escort Ankara suriyeli escort Mamak suriyeli escort Etimesgut suriyeli escort Polatlı suriyeli escort Pursaklar suriyeli escort Haymana suriyeli escort Çankaya suriyeli escort Keçiören suriyeli escort Sincan suriyeli escort Antalya suriyeli escort Kumluca suriyeli escort Konyaaltı suriyeli escort Manavgat suriyeli escort Muratpaşa suriyeli escort Kaş suriyeli escort Alanya suriyeli escort Kemer suriyeli escort Bursa suriyeli escort Eskişehir suriyeli escort Gaziantep suriyeli escort Şahinbey suriyeli escort Nizip suriyeli escort Şehitkamil suriyeli escort İstanbul suriyeli escort Merter suriyeli escort Nişantaşı suriyeli escort Şerifali suriyeli escort Maltepe suriyeli escort Sancaktepe suriyeli escort Eyüpsultan suriyeli escort Şişli suriyeli escort Kayaşehir suriyeli escort Büyükçekmece suriyeli escort Beşiktaş suriyeli escort Mecidiyeköy suriyeli escort Zeytinburnu suriyeli escort Sarıyer suriyeli escort Bayrampaşa suriyeli escort Fulya suriyeli escort Beyoğlu suriyeli escort Başakşehir suriyeli escort Tuzla suriyeli escort Beylikdüzü suriyeli escort Pendik suriyeli escort Bağcılar suriyeli escort Ümraniye suriyeli escort Üsküdar suriyeli escort Esenyurt suriyeli escort Küçükçekmece suriyeli escort Esenler suriyeli escort Güngören suriyeli escort Kurtköy suriyeli escort Bahçelievler suriyeli escort Sultanbeyli suriyeli escort Ataşehir suriyeli escort Kağıthane suriyeli escort Fatih suriyeli escort Çekmeköy suriyeli escort Çatalca suriyeli escort Bakırköy suriyeli escort Kadıköy suriyeli escort Avcılar suriyeli escort Beykoz suriyeli escort Kartal suriyeli escort İzmir suriyeli escort Balçova suriyeli escort Konak suriyeli escort Bayraklı suriyeli escort Buca suriyeli escort Çiğli suriyeli escort Gaziemir suriyeli escort Bergama suriyeli escort Karşıyaka suriyeli escort Urla suriyeli escort Bornova suriyeli escort Çeşme suriyeli escort Kayseri suriyeli escort Kocaeli suriyeli escort Gebze suriyeli escort İzmit suriyeli escort Malatya suriyeli escort Manisa suriyeli escort Mersin suriyeli escort Yenişehir suriyeli escort Mezitli suriyeli escort Erdemli suriyeli escort Silifke suriyeli escort Akdeniz suriyeli escort Anamur suriyeli escort Muğla suriyeli escort Bodrum suriyeli escort Milas suriyeli escort Dalaman suriyeli escort Marmaris suriyeli escort Fethiye suriyeli escort Datça suriyeli escort Samsun suriyeli escort Atakum suriyeli escort İlkadım suriyeli escort Adıyaman suriyeli escort Afyonkarahisar suriyeli escort Ağrı suriyeli escort Aksaray suriyeli escort Amasya suriyeli escort Ardahan suriyeli escort Artvin suriyeli escort Aydın suriyeli escort Balıkesir suriyeli escort Bartın suriyeli escort Batman suriyeli escort Bayburt suriyeli escort Bilecik suriyeli escort Bingöl suriyeli escort Bitlis suriyeli escort Bolu suriyeli escort Burdur suriyeli escort Çanakkale suriyeli escort Çankırı suriyeli escort Çorum suriyeli escort Denizli suriyeli escort Diyarbakır suriyeli escort Düzce suriyeli escort Edirne suriyeli escort Elazığ suriyeli escort Erzincan suriyeli escort Erzurum suriyeli escort Giresun suriyeli escort Gümüşhane suriyeli escort Hakkari suriyeli escort Hatay suriyeli escort Iğdır suriyeli escort Isparta suriyeli escort Kahramanmaraş suriyeli escort Karabük suriyeli escort Karaman suriyeli escort Kars suriyeli escort Kastamonu suriyeli escort Kırıkkale suriyeli escort Kırklareli suriyeli escort Kırşehir suriyeli escort Kilis suriyeli escort Konya suriyeli escort Kütahya suriyeli escort Mardin suriyeli escort Muş suriyeli escort Nevşehir suriyeli escort Niğde suriyeli escort Ordu suriyeli escort Osmaniye suriyeli escort Rize suriyeli escort Sakarya suriyeli escort Siirt suriyeli escort Sinop suriyeli escort Sivas suriyeli escort Şanlıurfa suriyeli escort Şırnak suriyeli escort Tekirdağ suriyeli escort Tokat suriyeli escort Trabzon suriyeli escort Tunceli suriyeli escort Uşak suriyeli escort Van suriyeli escort Yalova suriyeli escort Yozgat suriyeli escort Zonguldak suriyeli escort
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler 2024 deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casinorulet.com casino siteleri deneme bonusu veren siteler